Kompoziti

DINAMIKA VOZILA

Tim dinamika vozila, kako mu i samo ime govori, bavi se analiziranjem vožnje, silama koje se prenose na ostale komponente te dizajniranjem parametara ovjesa s ciljem ostvarivanja što većeg prijanjanja gume uz podlogu, a time i željenog ponašanja na stazi. Glavni zadaci dijele se u tri kategorije: kontrola, simulacija i mehanički dizajn ovjesa. Kontrola se bavi gotovim vozilima, gledamo kako se ponašaju, kako namjestiti parametre da dobijemo koju stotinku više, te što bi promijenili za buduće projekte. Simulacijom sve ideje stavljamo na papir, gradimo računalni model vozila te ga optimiramo kako bi dobili primjer ponašanja što sličniji stvarnosti. Preko njega dobivamo sile i dimenzije s kojima, u suradnji sa ostalim podtimovima, gradimo kompletno vozilo. U toj izgradnji sudjelujemo mehaničkim dizajnom sustava ovjesa, upravljanja i kočenja. Od odabira materijala, ležajeva, vijaka te načina izrade, sve do završnog sastavljanja, testiranja i namještanja, sudjelujemo u svakom djelu dizajniranja te tako osiguravamo željenu kvalitetu.

Zatvori izbornik