Kompoziti

KOMPOZITI

Tim Kompoziti bavi se primjenom različitih kompozitnih materijala za izradu dijelova bolida i motocikla, u skladu s konstrukcijskim zahtjevima. Analizom pomoću mehanike kompozita i testiranjem materijala, dolazimo do idealnog omjera između mehaničkih svojstava, pouzdanosti  i mase. Radom u timu naučit ćete kako se izrađuju kalupi, kako procesom vakuumske infuzije uz optimalan odabir materijala doći do gotovog komada, kako izraditi aktivni aeropaket, i još mnogo zanimljivosti.

Zatvori izbornik