Electronics

ELEKTRONIKA

Tim elektronika se dijeli na pod timove softver, hardver, ožičenje, HV sistemi i DAQ.
Hardware tim se bavi razvojem PCB pločica koje zadovoljavaju zahtjevne automobilske standarde. Zadaća softver tima je da razvija firmware za mikrokontrolere na PCB pločicama i ostale softverske alate koji pomažu u razvoju i testiranju bolida. HV tim se bavi razvijanjem i simuliranjem baterijskog paketa električnog bolida. Tim ožičenje je zadužen da se na pouzdan način povežu električne komponente na bolidima. DAQ tim se bavi prikupljanjem i obradom podataka koji se zatim analiziraju kako bi se pronašli načini da se povećaju performanse bolida.

Hardware – izrada prototipa, dizajniranje i testiranje PCB pločica
Embedded software – izrada softvera za embedded sustave koji se sastoje od STM32 i ATmega mikrokontrolera te razvoj GUI aplikacija i Linux operacijskih sustava za Raspberry Pi mikroračunala
Wiring (Ožičenje) – dizajniranje i izrada ožičenja cijelog bolida
HV systems (High Voltage sistemi) – simulacija i izrada baterijskog paketa električnog bolida, implementacija BMS sistema
DAQ (Data acuqisition) – Izrada alata za prikupljanje i vizualizaciju podataka iz vozila, podešavanje parametara ECU-a, kalibracija senzora na bolidu

Zatvori izbornik